Rabu, April 16, 2008

Orang-Orang Ajaib

Sahabat …sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang ajaib..tiada kekhawatiran pada dirinya atas berbagai musibah dan ketentuan Allah terhadapnya..ia senantiasa selalu berusaha Ridho,ikhlas dan lapang dada menerimanya…

Baginya musibah adalah sebuah keberuntungan…kenikmatan juga sebuah keberuntungan..ya memang orang beriman adalah orang yang ajaib…Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, “ Demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya,Allah tidak menetapkan sesuatu keputusan bagi orang-orang beriman melainkan keputusan itu adalah baik baginya.Jika ia memperoleh kebahagiaan ia bersyukur dan itu adalah kebaikan baginya..Dan jika ia mendapat musibah,ia pun bersabar dan itu merupakan kebaikan baginya pula,hal yang demikian itu tidaklah dimiliki kecuali oleh orang yang beriman”

Ajaib bukan? ..memang orang mukmin adalah orang yang luar biasa ,mendapat kenikmatan dan dia bersyukur merupakan sebuah kebaikan baginya begitu juga mendapat musibah dan dia bersabar itu juga merupakan sebuah kebaikan baginya..

Sahabat..orang mukmin adalah orang ajaib..dia akan berusaha menerima segala ketentuan Allah kepadanya..karena semuanya adalah kebaikan…Sahabat ..di dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda “Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim ,baik berupa keletihan ,sakit,gundah gulana,kesedihan,siksaan,kegelisaha---hingga duri yang menusuknya---,melainkan Allah akan mengampuni dengannya dosa-dosanya (HR Bukhori & Muslim)..Sungguh luar biasa,…muali dari sakit sampai rasa gelisah pun Allah akan membalasnya dengan ampunan akan dosa-dosa …

Sahabat…itulah nikamatnya menjadi seorang muslim ..semua ketentuan Allah adalah kebaikan baginya..maka bersabarlah atas segala ketentuan-Nya kepda kita,dan semoga Allah senantiasa memberikan kenikamatan berupa keimanan kepada kita semua..karena sesungguhnya orang mukmin adalah orang-orang ajaib…

Wallahu’alam bi showab